Bộ lọc sóng hài thụ động ATELEC

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của Điện lực

 • Thông tin sản phẩm
  • Bộ lọc sóng hài thụ động (Passive Harmonic Filter) được thiết kế trên cơ sở tạo tần số cắt (cut-off frenquency), tạo độ suy hao các tần số cần lọc như 250Hz, 350Hz, 450Hz…., từ đó sẽ giảm giá trị THDi của mạch cần lọc.
  • Mạch lọc được sử dụng mạch lọc thông thấp Low pass filter, sơ đồ mạch L-LC-L hay còn gọi là mạch trap filter sẽ mang nhiều ưu điểm trong hệ thống điện công nghiệp như ít tổn hao, chi phí thấp, hiệu quả lọc cao.
  • Bộ lọc thụ động cần các thông số thiết bị nhà của nhà máy thật chính xác, các phụ tải được phân loại để xác định nguồn sinh ra sóng hài, chu kỳ hoạt động tải, hệ số tải, …và đo đếm bằng đo máy chuyên dụng để phụ vụ thiết kế. Việc thiết kế sau đó phải được kiểm tra tính đáp ứng trên những phần mềm mô phỏng nhằm tinh chỉnh các thông số cần thiết trước khi chế tạo.

  • Các cuộn kháng lọc sóng hài sử dụng trong bộ lọc thụ động ATELEC sẽ được AT Đông Dương đặt hàng và sản xuất theo thông số đã đo đạc được.

  Yêu cầu lắp đặt:

  –  Tránh môi trường ngưng tụ sương, muối hoặc khí ăn mòn.

  –  Lắp đặt trong không gian sạch không bị ngưng tụ sương hay ăn mòn, cần xử lý không khí sạch khi lắp đặt.

  –  Vệ sinh thật kỹ bộ lọc sóng hài trước khi lắp đặt tránh sự lẫn lộn các bột kim loại, dầu, nước bên trong.

  –  Không đặt gần chất dễ cháy, gas, gỗ, giấy…

  –  Lắp đặt trong không gian không có chất phóng xạ, chất dễ bắt lửa, gas toxic…

  –  Lắp đặt trong không gian không rung động.

  –  Lắp đặt tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp, không gian phải thoáng để đảm bảo không khí đối lưu dễ dàng.

  –  Khi lắp đặt trong tủ kiến cần đảm bảo thông gió để nhiệt độ bên trong thấp hơn 55 độ C.

  – Lưu ý kháng điện là thành phần sinh nhiệt nhiều, cần tránh sự đối lưu này ảnh hưởng đến tụ điện.