HitLeap - Buy Website Traffic

VALUE NO.1

CHALLENGE&PASSION

For the world best NUINTEK

Sản phẩm nổi bật

Xem tất cả

Cuộn kháng trung thế

Kháng điện là một cuộn dây điện cảm có điện kháng không đổi (không có lõi thép L>>R), dùng để hạn chế dòng ngắn mạch đồng thời duy trì một trị số điện áp ở mức nhất định khi có sự thay đổi dòng điện sảy ra    
Cuộn kháng trung thế
email 0987 903 569
0987 903 569